Przejdź do treści

Wydarzenia towarzyszące V edycji Forum Wizja Rozwoju

Forum Wizja Rozwoju to nie tylko największa konferencja gospodarcza w północnej Polsce. Równolegle organizowane są także wydarzenia towarzyszące. W tym roku zapraszamy na uroczyste 40–lecie „Solidarności Walczącej”, V Kongres Srebrnej Gospodarki, Targi Pracy, Hackathon oraz III Pomorskie Forum Gospodyń Wiejskich.

W czerwcu 1982r., z inicjatywy Kornela Morawieckiego, powstała Solidarność Walcząca – podziemna organizacja działająca na rzecz wolnej, niepodległej Polski. Została powołana po zniszczeniu przez ówczesne władze oficjalnej „Solidarności”. Cele ruchu  – z których naczelnym było dążenie do niezależnego, wolnego państwa – dla wielu działaczy wydawały się wówczas niemożliwe do osiągnięcia.

Obchody czterdziestolecia organizacji zaplanowano na aż cztery dni: w Gdyni odbędą się w dniach 23–24 czerwca (Akademia Marynarki Wojennej), w Warszawie natomiast 25–26 czerwca (Muzeum Solidarności Walczącej).

Kolejnym wydarzeniem towarzyszącym tegorocznej edycji konferencji jest III Pomorskie Forum Gospodyń Wiejskich, które odbędzie się 3–4 września w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Wzięcie w nim udziału to szansa na zapoznanie się z regionalnymi kulinariami czy rękodziełem. Nie zabraknie również ciekawych lokalnych tradycji, których podtrzymanie i pielęgnacja to jeden z najważniejszych obszarów działalności Kół.

W dniach 20-21 czerwca równolegle do V edycji Forum Wizja Rozwoju odbędzie się Kongres Srebrnej Gospodarki.

Forum Wizja Rozwoju po raz kolejny pochyli się nad poszukiwaniem rozwiązań w dziedzinie aktywizacji osób starszych, zaspokajania ich potrzeb i ułatwień funkcjonowania tej grupy w społeczeństwie. Przez dwa dni grono znamienitych ekspertów, przedstawicieli mediów, środowiska akademickiego, polityków i przedsiębiorców debatowało będzie nad zagadnieniami mającymi na celu maksymalizację efektywnego wykorzystania wiedzy, doświadczenia i potencjału zawodowego polskich seniorów.

Nowością w tej edycji jest pojawienie się na Forum Wizja Rozwoju targów pracy. Współtworzą je Ochotnicze Hufce Pracy i Związek Rzemiosła Polskiego. To olbrzymi inkubator wiedzy, doświadczeń i umiejętności zawodowych, których wartość na rynku należy podkreślać i doceniać. W ramach V Forum Wizja Rozwoju odbędzie się także Hackathon – maraton programowania.