Przejdź do treści

Uniwersalny Port Gdynia nie zwalnia tempa

Port Gdynia jest nowoczesnym portem morskim na południowym Bałtyku. Z nowoczesnej infrastruktury i terminali gdyńskiego portu korzystają najwięksi światowi i europejscy operatorzy żeglugowi, w tym m.in. MSC, Hapag-Lloyd, Unifeeder, Containerships, MacAndrews, Transfennica, Finnlines-Grimaldi, Stena Line. Port Gdynia to węzeł europejskiej sieci bazowej TEN-T i punkt wejścia Korytarza Bałtyk – Adriatyk, którego przedłużeniem jest łącząca Gdynię ze Szwecją Autostrada Morska Gdynia – Karlskrona.

Po siedmiu miesiącach roku 2021 Port Gdynia osiągnął wzrost 12,5% ogółem. Największe wzrosty odnotowano w grupach przeładunków: drewno +89,9% r/r, (a w samym lipcu 402,3%), ropa i przetwory naftowe +78,6% r/r, (a w samym lipcu 175,9%), oraz drobnica +15,4% r/r, (a w samym lipcu 19,8%). W ciągu siedmiu miesięcy można również zaobserwować trend wzrostowy w przeładunku kontenerów w TEU, wzrost wyniósł 14% r/r/.

Wyniki po 7 miesiącach tego roku pokazują jednoznacznie jakie korzyści płyną z faktu, że Port  w Gdyni jest portem uniwersalnym, a jednocześnie spółki eksploatacyjne potrafią bardzo elastycznie reagować na tendencje rynkowe. W efekcie widać jak różne grupy towarów bilansują się nawzajem. Gdy ubywa węgla, straty odrabiane są w przeładunkach paliw. Gdy nieco spadają przeładunki zboża, można pochwalić się świetnymi wynikami w przeładunkach drewna lub drobnicy. W tej sytuacji widać wyraźnie jak wszechstronnym portem jest Gdynia.

Niezmiennie cieszą dobre wyniki w przeładunkach kontenerów. Ruch kontenerowy to swoisty barometr koniunktury gospodarczej, a także eksportu. Dobre wyniki w tej kategorii ładunków pokazują nie tylko sukces portu i terminali portowych, ale są także sygnałem, że w polskiej gospodarce dzieje się dobrze – komentuje Artur Kiełbasiński, ekspert w dziedzinie gospodarki morskiej i ekonomii.

Uniwersalność Portu Gdynia przyczyniła się do zachowania płynności przeładunków, nawet w czasie pandemii, kiedy to port zakończył rok 2020 ze wzrostem 2,9% w stosunku do roku poprzedniego, plasując się na 2. miejscu wśród wszystkich portów morskich na Bałtyku.

– Pierwsze siedem miesięcy 2021 roku kończymy wzrostem wynoszącym 12,5% w porównaniu do roku 2020. Wynik ten świadczy o wyjątkowej efektywności terminali operujących na terenie Portu Gdynia oraz konsekwentnej realizacji inwestycji przez Zarząd Spółki – Jacek Sadaj, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Port Gdynia to uznana marka w systemach transportowo-logistycznych na całym świecie, ceniony za jakość serwisu i uniwersalizm dziesięciu terminali.

Kolejny rok z rzędu Port Gdynia, praktycznie w każdej grupie przeładunkowej, generuje imponujący wynik. To dowód na niespotykaną na europejskim rynku uniwersalność oraz wszechstronność gdyńskich terminali oraz efekt sprawnie realizowanych inwestycji Zarządu Morskiego Portu Gdynia. Trudno dziś znaleźć port morski, które bije rekordy podczas pandemicznego roku 2020 oraz w kolejnym roku ponownie zmierza do rekordu – informuje Mateusz Kowalewski wydawca portalu GospodarkaMorska.pl

Stały wzrost przeładunków i dobre prognozy na kolejne lata stanowią mocny argument za rozwijaniem portu gdyńskiego. Całkowita wartość inwestycji infrastrukturalnych w obrębie Portu Gdynia to ponad 4 miliardy złotych.

Nowy Publiczny Terminal Promowy w Porcie Gdynia w idei green port

Nowy Publiczny Terminal Promowym w Porcie Gdynia to największe przedsięwzięcie od blisko 50 lat w Porcie Gdynia. Generalnym wykonawcą jest Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o., realizowane na obszarze 6 hektarów.

Dzięki tej potężnej inwestycji, która przekłada się na trwały rozwój portu, zwiększona zostanie dostępność transportowa od strony morza, podniesie się konkurencyjność portu.

Obiekt zakłada możliwość korzystania z niego kilku operatorów oraz przyjmowania różnej wielkości promów o maksymalnej długości do 240 m. Przy nowym terminalu będą cumować promy realizujące połączenia Stena Line oraz Polferries Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Nowa lokalizacja Terminalu Publicznego przy nabrzeżu Polskim, zapewni połączenie z najważniejszymi lokalnymi i krajowymi drogami, stanowiącymi istotny element transportowego korytarza międzynarodowej wymiany handlowej. Pierwsze zawinięcie statków przy nowym już Terminalu Promowym planowane jest  już jesienią tego roku.

Publiczny Terminal Promowy w Porcie Gdynia realizowany jest zgodnie z ideą green port, której wyrazem jest zastosowane przyłącze elektryczne. Korzystać z niego będą promy cumujące przy terminalu. Wykorzystanie energii elektrycznej z lądu eliminuje emisje spalin, drgania oraz hałas wytwarzane przez generatory na promie. Dzięki temu zmniejsza się negatywny wpływ transportu promowego na środowisko, jego oddziaływanie na centrum miasta. Poprawia się także komfort pracy załogi promów. Istotnym aspektem nowego Publicznego Terminalu Promowego będzie możliwość zasilania prądem promów podczas postoju. Wpisuje się to w ideę green port. Rozwiązanie to wyklucza całkowicie emisję spalin podczas postoju. Ma to znaczenie dla gdyńskiego portu, który usytuowany jest w sąsiedztwie centrum miasta. Badania wykazały, że 10 godzin korzystania z zasilania w porcie przez duży statek wycieczkowy redukuje emisje CO₂ o 22 tony, tlenków azotu o 1,4 tony i tlenków siarki o 1,2 tony.

Port Gdynia, zgodnie z regulacjami UE i aktualną strategią rozwoju portów morskich, wyposażając nowy Terminal Promowy w system zasilania statków prądem,  przyczyni się również do obniżenia emisji dwutlenku siarki (SO2) do atmosfery.

System zasilania statków energią elektryczną z lądu  oparty jest na dedykowanej stacji przekształtnikowej w postaci zabudowanego kontenera, linii kablowej ułożonej wzdłuż Nabrzeża Polskiego, ułożonej w kanale kablowym, gniazdach kablowych, zlokalizowanych w 3 miejscach na nabrzeżu, żurawiku mobilnym  (urządzeniu, które będzie się przemieszczało po nabrzeżu i podawało kabel z wtykiem zasilającym do statku). W Polsce jest to pierwszy tego typu system, , a w Europie wciąż jeden z niewielu. Zdecydowanie podwyższa standard obsługi statków.

Warto podkreślić, iż kolejnym aspektem jest pojawianie się na rynku transportowym jednostek pływających, zasilanych jedynie silnikami elektrycznymi, które można z takiego przyłącza zasilić. Doświadczenia wypracowane na tego typu instalacjach stawia nas w awangardzie portów europejskich przygotowujących się do obsługi najnowocześniejszych i najbardziej ekologicznych statków.

Port instalacyjny Offshore w Porcie Gdynia

30 lipca br. Rząd przyjął uchwałę w sprawie budowy w Porcie Gdynia terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych. Uchwała, będąca jednym z podstawowych dokumentów wspierających rozwój morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, zakłada przygotowanie w Porcie Gdynia odpowiedniego zaplecza portowego do obsługi morskich farm wiatrowych oraz stworzenie wymaganej infrastruktury.

Wybór Portu Gdynia jest optymalny ze względu na lokalizację Portu najbliżej przyszłych morskich farm wiatrowych, które planowane są w ramach pierwszego etapu rozwoju tzw. projektu polskiego offshore. – W tej chwili Port Gdynia jest w stanie obsłużyć pierwsze zadania związane z obsługą farm wiatrowych. Z uwagi na terminy obecnie planujemy wykorzystać istniejącą infrastrukturę w Porcie Wewnętrznym, być może nieco zmodernizowaną. W dalszej perspektywie (lata 2025-2026), uruchomienie dedykowanego terminala offshore już w Porcie Zewnętrznym stanie się koniecznością. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwości obsługi wielkoskalowych inwestycji w morskie farmy wiatrowe na Bałtyku. Wskazanie Portu Gdynia jako portu instalacyjnego zwiększy jego potencjał o kolejną grupę ładunkową, czyniąc go jeszcze bardziej uniwersalnym, jednocześnie tworząc przyjazne środowisko biznesowe dla uczestników rynku offshore – Jacek Sadaj, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.