Przejdź do treści

Rada ekspertów

Fundacja Wizja Rozwoju współpracuje z wieloma ekspertami z różnych dziedzin gospodarki. Współpraca ta umożliwiła realizację sztandarowego dzieła fundacji jakim jest Forum Wizja Rozwoju, podczas którego odbywają się debaty poruszające kluczowe tematy polskiej gospodarki. Grono ekspertów to swoisty Think Tank składający się z kilkuset osób. Dyskusje z udziałem współpracujących z fundacją ekspertów moderowane i przygotowywane są przez zespół koordynujący Radę Ekspertów.

Zespół koordynujący:

Beata Iżyłowska – koordynacja ekspertów;
Agnieszka Jarosik – opracowanie merytoryczne;
Sławomir Kaszuba – koordynacja partnerów;
Agnieszka Kruszyńska – koordynacja pracy biura;
Justyna Lenart – rozliczenia;
Andrzej Michalak – opracowanie merytoryczne;
Ewa Nowak – koordynacja ekspertów;
Janusz Różański – koordynacja ekspertów;
Bożena Ziętka – opracowanie merytoryczne;
Małgorzata Zwiercan – opracowanie merytoryczne.

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO  „Wspieranie działań statutowych think tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno – badawczym, działających nie dla zysku (non profit)”.