Przejdź do treści

Think Tank przy Forum Wizja Rozwoju

Podczas jubileuszowego piątego Forum Wizja Rozwoju w Gdyni, 20 i 21 czerwca tego roku, licznym panelom i dyskusjom towarzyszyły będą spotkania Think Tanku, prognozującego i komentującego ważne wydarzenia gospodarcze.

Eksperci współpracujący z Forum zbudowali kompetentny i aktywny zespół, który spotyka się przy okazji różnych wydarzeń nie tylko na Pomorzu, ale też na terenie całego kraju. Przedstawiciele Think Tanku kontaktują się z mediami i przedstawicielami biznesu oraz środowiskami, które są zainteresowane tematyką gospodarczą i geopolityczną. Eksperci reprezentują środowiska akademickie i biznesowe – wśród nich znajdziemy m.in. przedstawicieli instytutów i uczelni, którzy rozumieją biznes, nierzadko mając doświadczenie zdobywane w radach nadzorczych oraz zarządach prominentnych przedsiębiorstw.  W związku z tym nie teoretyzują, lecz odnoszą się do rzeczywistości gospodarczej.

Think Tank poświęca wiele uwagi energetyce, wykorzystaniu wodoru, przekopowi Mierzei Wiślanej i wielu innym inwestycjom strategicznie ważnym dla Polski. W ostatnich latach tematem dominującym była oczywiście pandemia COVID–19 i jej oddziaływanie na gospodarkę. Ten trudny czas stanowił sprawdzian tego jak ważny jest kapitał narodowy. Podmioty z polskim kapitałem bardzo szybko i sprawnie reagowały na wymogi rzeczywistości, angażując się w różne formy pomocy. Wykazały się też zdolnością do dywersyfikacji produkcji, umiejętnością elastycznego dostosowania się do zmieniających się warunków. Wiele firm przeorganizowało działalność, opracowując nowe strategie wykorzystania potencjału parku maszynowego i zasobów ludzkich.