Przejdź do treści

Tematy

Badania i rozwój

Polska staje się krajem coraz bardziej przyjaznym w kwestii rozwoju i badań. Wprowadzane zostają przepisy, które mają utrzymać ten trend. Inwestowanie w tym obszarze jest szansą na zwiększenie dochodów polskich przedsiębiorców, co ma zachęcić ich do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Podczas trwania rozmów w ramach tego bloku eksperci dyskutować będą o finansowaniu i komercjalizacji badań naukowych dla przemysłu czy też o obszarach obecnej ich koncentracji.

View Events »

Bezpieczeństwo kraju - rozwój gospodarczy

Kluczowym elementem rozwoju gospodarczego kraju jest jego bezpieczeństwo. Przedsiębiorcy przy ocenie potencjalnych inwestycji biorą pod uwagę poziom rozwoju gospodarczego danego kraju, możliwości pozyskania pracowników, koszty inwestycji oraz poziom jego bezpieczeństwa. Polska znajduje się w NATO i jest jednym z najbezpieczniejszych krajów na świecie, co czyni nasz kraj atrakcyjnym miejscem do inwestowania. Temat zapewnienia bezpieczeństwa potencjalnym inwestorom jest wieloaspektowy, o czym będzie można przekonać się śledząc poszczególne panele podczas II Forum.

View Events »

CSR w gospodarce

Innowacyjne zarządzanie uwzględnia włączanie do działań przedsiębiorstw projektów oraz działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, czyli CSR (Corporate Social Responsibility). CSR w gospodarce nabiera coraz większego znaczenia, ponieważ stymuluje rozwój firm, pracowników i całych społeczności. Dobrze realizowany CSR może sprzyjać dynamizacji gospodarki i powodować pozytywne zmiany.

View Events »

Ekomobilność

Zanieczyszczenie powietrza rośnie między innymi poprzez rosnącą liczbę pojazdów spalinowych, Poszukiwanie alternatywnych, ekologicznych możliwości w transporcie generuje dużo innowacyjnych rozwiązań. Zagadnienia w bloku dotyczą alternatywnych źródeł zasilania pojazdów, jednostek pływających oraz powietrznych, regulacji prawnych, finansowania oraz współpracy ośrodków naukowych z podmiotami zajmującymi się ekomobilnością.

View Events »

Energetyka

Niepodległość energetyczna Polski jest priorytetem w budowaniu siły gospodarczej naszego kraju. Tematyka bloku koncentruje się na strategicznych problemach oraz rozwiązaniach technicznych i organizacyjnych, dotyczących energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej oraz na problemie smogu w Polsce.

View Events »

Finanse w gospodarce

Finanse w gospodarce są jedną z bardzo ważnych kwestii, które poruszone zostaną podczas II Forum Wizja Rozwoju. Zaproszeni paneliści porozmawiają o źródłach finansowania, współpracy międzynarodowej oraz uszczelnieniu wpływów z budżetu państwa. Odpowiedzą również na pytanie, jak będzie wyglądała ta gałąź gospodarki w najbliższej przyszłości.

View Events »

Gospodarka morska

Gospodarka morska stanowi jeden z kluczowych elementów kształtowania rozwoju Polski. W jej ramach realizowane są zadania m.in. z zakresu: rozwoju transportu morskiego i infrastruktury portowej, działalności naukowo-badawczej, zagospodarowania polskich obszarów morskich oraz bezpieczeństwa żeglugi i statków. Jednym z symboli krajowej gospodarki morskiej jest zbudowany w latach 20 port w Gdyni – mieście, w którym odbywa się Forum Wizja Rozwoju.

View Events »

Hackathon

Hachathon to ograniczony czasowo maraton projektowania skierowany do programistów, grafików, project managerów, inżynierów, analityków danych oraz wszystkich pasjonatów nowych technologii. Celem rywalizacji jest zakodowanie rozwiązania określonego wydarzeniem problemu. Uczestnicy programują, współpracują i nawiązują nowe znajomości. Hackathon skierowany jest do każdego, kto chce spróbować swoich sił w pracy nad ciekawymi i innowacyjnymi projektami. W tym roku uczestnicy będą tworzyć projekty z kategorii Open Data i Open Innovation. Przykładowe obszary to bankowość, edukacja, energetyka, logistyka, przemysł, przeciwdziałanie korupcji, przeciwdziałanie nierównościom (rasowym, płciowym itd.), środowisko, zarządzanie zasobami naturalnymi, zdrowie. Łączna pula nagród w hackathonie wynosi 20.000 złotych. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Rejestracja trwa do 22 czerwca. Zapisy, regulamin i szczegóły na: https://challengerocket.com/wizjarozwoju19/

View Events »

Inwestycje

W ostatnich kilku latach Polska weszła na drogę dynamicznego rozwoju gospodarczego. Stało się to możliwe dzięki atrakcyjności inwestowania w naszym kraju. Przedsiębiorstwa państwowe dzięki mądrej, odważnej i wizjonerskiej strategii podjęły wiele prorozwojowych decyzji związanych właśnie z nowymi inwestycjami. Spowodowało to zwiększenie zamówień w sektorze prywatnym, co oznacza rozwój podmiotów oraz obserwowany wzrost inwestycji. Zaplanowane strategiczne decyzje inwestycyjne dotyczą zarówno infrastruktury transportowej, jak również związane są z bezpieczeństwem energetycznym Polski, a także obejmują wsparcie rozwoju podmiotów gospodarczych w różnych sektorach, np. przemyśle stoczniowym.

View Events »

Kultura i sztuka

W 2019 roku budżet na kulturę wzrósł do ponad 1,1% budżetu państwa osiągając sumę 4,9 miliarda złotych. Dbałość o rozwój kultury i dziedzictwa narodowego może mieć wiele wymiarów. W ramach bloku tematycznego przyjrzymy się najnowszym programom wspierającym kulturę i sztukę.

View Events »

Niepodległość gospodarcza

Biznes ma narodowość - to hasło przyświecało Polkom i Polakom od momentu odzyskania niepodległości w 1918 roku. Polska wtedy zmagała się z brakiem kapitału i inwestycji, stopniowo jednak wprowadzono program naprawy skarbu, drastyczne oszczędności, a także reorganizację kolei i poczty. W latach 30-tych udało się zniwelować dysproporcje w rozwoju ekonomicznym, zintegrować kraj gospodarczo, a także zapoczątkować procesy modernizacyjne. Głównymi gałęziami przemysłowymi były: rolnictwo, handel i przemysł. Druga wojna światowa zrujnowała polski przemysł. Po wojnie powstały zakłady sterowane centralnie przez komunistyczne władze, co uniemożliwiło rozwój aż do zmian w 1989 roku. Dopiero ostatnie 29 lat przyniosło niepodległość gospodarczą naszego kraju, która przez ostatni okres, cechuje się wdrażaniem uczciwej konkurencji na rynku. Kapitał ma narodowość, a niepodległa gospodarka Polski jest tego najlepszym przykładem.

View Events »

Obchody 35-lecia Solidarności Walczącej Oddział Trójmiasto

Obchody 35-lecia Solidarności Walczącej Oddział Trójmiasto będą szansą na liczne spotkania z udziałem dawnych działaczy oraz przestrzenią do dyskusji o historii i ludziach ją tworzących. Prowadzone podczas Obchodów rozmowy, dyskusje będą koncentrowały się na przeszłości i doświadczeniach ludzi będących ich udziałem. Naoczni świadkowie, noszący w sobie wciąż żywe wspomnienia najnowszej historii Polski, zbudują niepowtarzalny klimat spotkań o charakterze historycznym.

View Events »

Prawo w gospodarce

Relacje pomiędzy prawem a gospodarką oddziałują nie tylko na organy państwa, ale również na każdego obywatela. To temat wciąż aktualny, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że żyjemy w świecie, w którym zmiany zachodzą niezwykle szybko.

View Events »

Programy społeczne

Programy społeczne budzą emocje w każdym kraju, zdobywając zarówno zwolenników, jak krytyków. W trakcie II edycji Forum Wizja Rozwoju przyjrzymy się ostatnim i planowanym programom społecznym w Polsce.

View Events »

Rolnictwo

Rolnictwo to wciąż jedna z głównych gałęzi polskiej gospodarki. Razem z leśnictwem i rybołówstwem tworzy ok. 3% polskiego PKB. Zgodnie z danymi Instytutu Rozwoju Rolnictwa, w 2018 roku eksport produktów rolno-spożywczych wzrósł aż o 3 miliardy euro.

View Events »

Sprawy społeczne

Przeciwdziałanie ubóstwu. Zapewnienie miejsc pracy oraz godnych warunków życia. Równość płci. Uwzględnianie potrzeb osób niepełnosprawnych, rodzin, dzieci, imigrantów, młodzieży i seniorów. To tylko część zagadnień, które nowoczesne państwo musi podejmować w trosce o obywateli. Jakie programy są warte uwagi? Które z nich odniosły sukces? Na te i inne pytania postarają się odpowiedzieć uczestnicy bloku „Sprawy społeczne”.

View Events »

Srebrna gospodarka

Srebrna gospodarka to jedna z dziedzin, która w najbliższych latach będzie musiała odpowiedzieć na zapotrzebowania związane ze starzejącym się społeczeństwem. Seniorzy staną się jedną z najważniejszych grup konsumenckich, a podmioty gospodarcze w Polsce powinny być gotowe na tę zmianę. Z kolei rządzący muszą się już dzisiaj projektować rozwiązania, które będą realizować podstawowe potrzeby osób starszych. Jako kraj staniemy przed dylematem nie tylko dotyczącym całego systemu emerytalnego, ale także zapewnienia odpowiedniej opieki i atrakcyjnych form aktywności dla osób 60+.

View Events »

Technologie przyszłości

Polska jest obecnie w czasie zmiany paradygmatu gospodarczego. Przechodzimy od Polski, która goni innych – do Polski, która jest goniona. Od Polski, która importowała wysoko zaawansowane technologie, do Polski, która jest takich technologii eksporterem – mówił Premier Mateusz Morawiecki podczas I edycji Forum. Ogromny potencjał polskiej myśli naukowej rozpoczął czas dynamicznej komercjalizacji osiągnięć technologicznych zarówno w kraju, jak i poza granicami Polski. Technologie przyszłości w polskich realiach rozwijają się w różnych obszarach, a ich zastosowanie zrewolucjonizuje dotychczasowe osiągnięcia.

View Events »

Transport

Wyzwania stojące przed transportem rozwiązywane są poprzez stosowanie najnowszych technologii, innowacyjnych narzędzi informatycznych i organizacyjnych. Transport jest strategicznym elementem rozwoju gospodarczego Polski, a rozbudowa infrastruktury kluczowym czynnikiem determinującym najważniejsze decyzje inwestycyjne w kraju. Budowa infrastruktury przesyłowej, transportu lotniczego, kolejowego oraz drogowego to zadania niezwykle kosztowne, obliczone na najbliższe lata oraz uwzględniające strategie rozwoju podmiotów gospodarczych wielu najważniejszych podmiotów gospodarczych w Polsce.

View Events »

Zdrowie

Zapewnienie prawidłowo funkcjonującej opieki zdrowotnej jest jednym z priorytetów współczesnych państw, zwłaszcza w kontekście starzejących się społeczeństw. Wspólnie z ekspertami z branży medycznej przyjrzymy się opiece zdrowotnej w Polsce i prognozom jej rozwoju.

View Events »