Przejdź do treści

Srebrna gospodarka podczas III Forum Wizja Rozwoju

Wzorem ubiegłych lat organizatorzy zaplanowali oddzielny panel dyskusyjny ujmujący szeroko pojętą problematykę polityki senioralnej zwanej zamiennie „srebrną” gospodarką. Przez dwa dni grono znamienitych ekspertów, przedstawicieli mediów, środowiska akademickiego, polityków i przedsiębiorców debatowało będzie nad zagadnieniami mającymi na celu maksymalizację efektywnego wykorzystania wiedzy, doświadczenia i potencjału zawodowego polskich seniorów.

Według statystyk demograficznych mamy do czynienia z globalnym zjawiskiem sukcesywnie starzejącego się społeczeństwa co stanowi wyzwanie dla polskich podmiotów gospodarczych. Zadaniem przedsiębiorców jest dostrzeżenie osób starszych jako rosnącej siły nabywczej wytwarzanych dóbr i świadczonych usług. W ramach bloku Srebrna gospodarka sporą część tematów stanowiły będą zagadnienia związane rozwojem tzw. „srebrnego” rynku, który podczas projektowania dedykowanych seniorom rozwiązań coraz częściej wykorzystuje innowacyjne technologie takie jak chociażby systemy teleopieki i telemedycyny.  

Współczesny senior coraz bardziej odbiega od powszechnie utartego stereotypu osoby biernej, słabej czy zależnej. Dziś większość osób starszych  aktywnie angażuje się w sprawy społeczności lokalnych, poszukuje nowych wyzwań, celuje w dalszy rozwój. Podczas konferencji nie zabraknie więc dyskusji nad koniecznością dokonania zmian w systemie emerytalnym, by odpowiadał realizacji zadań z zakresu aktywizacji seniorów.

W tegorocznej edycji Forum ważką sprawą będzie aspekt związany z szeroko pojętym bezpieczeństwem osób starszych w przestrzeni społecznej. Zagadnienie to jest priorytetem działań zarówno władz lokalnych, jak i państwowych. Będzie mowa o wadze kampanii społecznych mających na celu zapoznanie seniorów z potencjalnymi zagrożeniami i ze sposobami na ich uniknięcie poprzez wdrożenie m.in. dedykowanych szkoleń, warsztatów oraz prelekcji. 

Na Forum zapraszamy wszystkich, niezależnie od wieku. Warunkiem uczestnictwa  w wydarzeniu jest bezpłatna rejestracja za pośrednictwem strony internetowej:  https://rejestracja.wizjarozwoju.pl

W celu zmaksymalizowania zasięgu wśród odbiorców wszystkie panele dyskusyjne będą  dodatkowo transmitowane online, a ich zapisy zostaną na stałe umieszczone na stronie  www.wizjarozwoju.pl .