Spersonalizuj swój program

Zaznacz gwiazdką wybrane tematy. Na dole strony wyświetli się link do Twojego indywidualnego programu - skopiuj go i otwórz w nowej zakładce.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.06.2019

10:35

10:45

11:40

12:40

13:45

13:55

14:05

14:10

14:40

15:00

15:10

16:10

17:00

Dzień 2 – 25.06.2019

10:40

11:40

12:40

13:15

13:40

14:10