Absolwentka Akademii Bydgoskiej na kierunku administracja oraz MBA na
Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ukończyła również studia
podyplomowe na kierunkach: rachunkowość, analiza ekonomiczna i controlling
(UE w Poznaniu) oraz zintegrowane systemy informatyczne (Akademia Leona
Koźmińskiego), a także Akademię Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Od IX 1998 r.
do III 2017 r. związana zawodowo z ENEA Serwis sp. z o.o., konsekwentnie
podążała ścieżką awansu, zajmując kolejne stanowiska w obszarze personalnym,
aż do stanowiska Wiceprezesa Zarządu ds. Pracowniczych. Od IV 2017 r. Prezes
Zarządu ENERGA Logistyka sp. z o.o. Od III 2018 r. Prezes Zarządu ANWIL S.A.