Poseł na Sejm RP, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds Dzieci, członek Sejmowej Komisji Zdrowia, przedsiębiorca, terapeuta uzależnień, działaczka społeczna.
Wspiera bohaterów walki o niepodległość. Pomaga działaczom opozycyjnym, którzy w wyniku swego zaangażowania utracili zdrowie, środki utrzymania i do dziś nie doczekali się rzeczywistej rekompensaty. Stworzyła i prowadzi jedyny w Polsce ośrodek pomocy dla weteranów i osób działających na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego, w którym organizuje bezpłatne pobyty wypoczynkowo-relaksacyjne.
Jest współorganizatorem i wolontariuszką Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna.
Dba o pamięć historyczną, aktywizując młodych ludzi do troski o dobro naszego kraju. Aranżuje uroczystości i obchody rocznic, upamiętniające wydarzenia oraz ludzi działających na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości. Od 2010 roku współkoordynuje coroczne uroczystości związane z projektem „Ludzie sierpnia 80 w Gdyni”.
Odznaczona Krzyżem Solidarności Walczącej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeniem Bohaterom Sierpnia oraz Zasłużony dla Kultury.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.06.2019

11:40

Dzień 2 – 25.06.2019

12:40