Działacz Solidarności Walczącej. W 1982 roku skazany przez Wojskowy
Sąd Garnizonowy w Krakowie oraz w 1983 roku przez Sąd Marynarki
Wojennej w Gdyni, łącznie na 3,5 roku więzienia. Po 20 miesiącach
zwolniony. Aresztowany w kwietniu 1985 za zorganizowanie strajku w
Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, umieszczony w Szpitalu
Psychiatrycznym, skąd po miesiącu zwolniony w efekcie podjętej głodówki.
Tego samego dnia pobity przez tzw. "nieznanych sprawców" spędził
unieruchomiony w gipsie 3 miesiące. Od jesieni 1985 poszukiwany listem
gończym za zorganizowanie akcji przeciw wyborom. Organizował poligrafię
Solidarności Walczącej w Trójmieście. Odpowiadał za gromadzenie broni i
materiałów wybuchowych. Zorganizował i koordynował wyprodukowanie w
SKP, na podstawie przemyconych z zachodu rysunków technicznych
amerykańskiego pistoletu maszynowego M3. Przeprowadził w lutym 1987
roku ostrzegawczą detonację materiałów wybuchowych przed Komitetem
Miejskim PZPR w Gdyni. Aresztowany w marcu 1987 roku, przebywał w
areszcie bez wyroku ponad 18 miesięcy. Po zwolnieniu, ponownie, od
grudnia 1988 r. poszukiwany listem gończym. Objął kierownictwo Oddziału
Trójmiejskiego Solidarności Walczącej i wszedł w skład krajowego
Komitetu Wykonawczego SW.
Zorganizował podziemne wydawnictwo książkowe "Petit", które wydało w warunkach konspiracji 17 tytułów. Przeciwnik okrągłego stołu.
Poszukiwany listami gończymi do kwietnia 1991 r. W maju 1991 roku
prokuratura wycofała zarzuty a Sąd umorzył postępowanie.
Odznaczony Krzyżem Solidarności Walczącej oraz Krzyżem Wolności i
Solidarności.
Współautor książek "... o godność i wolność. Po prostu...", "Ludzie
Sierpnia 80 w Gdyni" t.1, 2, 3, 4 i 5, "Solidarność Walcząca Trójmiasto",
"Antologia prasy Solidarności Walczącej w Trójmieście"

Prelekcje