Adam Żołnowski dołączył do DCT Gdańsk w maju 2012. Wcześniej przez 5 lat był Dyrektorem w PwC,
gdzie był odpowiedzialny za sektor inwestycji zagranicznych.
Zdobywał swoje bogate doświadczenie również jako Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konsumentów oraz Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W ciągu kariery zawodowej pracował z największymi międzynarodowymi firmami, m.in. z LG, Samsung, Sharp, EoN, pomagając im w realizacji projektów inwestycyjnych w Polsce i innych krajach Europy Środkowo- Wschodniej. Był również członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz doradcą rządu Uzbekistanu. Aktywnie pracował na rzecz sektora publicznego w Polsce prowadząc projekty doradcze, m.in. kierował pracami związanymi
ze strategią rozwoju Regionu Pomorza w Polsce, gdzie ulokowane jest DCT.

Jest autorem szeregu publikacji poświęconych ekonomii, inwestycjom zagranicznym i konkurencji.

Prelekcje