Tomasz Zjawiony kierował wieloma firmami na rynku polskim, tworzył i
prowadził oddziały firm z kapitałem niemieckim, włoskim, portugalskim i
hiszpańskim.
Przygotowanie praktyczne zdobył, odbywając staże m.in. na Wydziale
Ekonomiczno – Handlowym Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu,
ale przede wszystkim prowadząc liczne projekty gospodarcze i społeczne.
Specjalizuje się w tematyce handlu na rynku polskim oraz
międzynarodowym. Jest inicjatorem i angażuje się w liczne projekty
społeczne związane przede wszystkim z młodymi ludźmi.

Prelekcje