Przedsiębiorca, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Przewodniczący Komitetu ds.
MŚP Krajowej Izby Gospodarczej, Konsul Honorowy Republiki Słowenii.

Kierował firmami na rynku polskim, tworzył i prowadził oddziały firm z kapitałem niemieckim,
włoskim, hiszpańskim i portugalskim. Członek Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek, również
skarbu państwa. Doradza inwestorom i korporacjom międzynarodowym.
Absolwent Studiów Menedżerskich – Executive MBA – Master of Business Administration; Institut
d’Administration des Enterprises IAE d’Aix-en-Provence Graduate School of Management w Marsylii
– Uniwersytet Paula Cezanne’a w Marsylii. Przygotowanie naukowe dały mu studia doktoranckie,
a wcześniej studia w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego oraz w Śląskiej Międzynarodowej
Szkole Handlowej. Przygotowanie praktyczne zdobył podczas licznych staży, m.in. na Wydziale
Ekonomiczno-Handlowym Ambasady RP w Paryżu, ale przede wszystkim prowadząc projekty
gospodarcze i społeczne, które kontynuuje do dziś. Specjalizuje się w tematyce handlu na rynkach
polskim oraz międzynarodowym.

Prelekcje

Dzień 1 – 26.08.2021

16:10

Szczegóły