Agnieszka jest radcą prawnym i partnerem kancelarii Deloitte Legal. Od 15 lat specjalizuje się
w doradztwie dotyczącym krajowych i międzynarodowych transakcji finansowych, w tym finansowań, restrukturyzacji, inwestycji w aktywa zagrożone i nabywania portfeli kredytów. Doświadczenie zawodowe umożliwia jej świadczenie usług doradczych o bardzo szerokim zakresie, związanych z reorganizacją, restrukturyzacją i transferem kredytów, a także postępowaniami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi.
Doradza również instytucjom finansowym w związku z zaistniałymi przypadkami naruszenia dokumentacji finansowej. Prowadziła szereg postępowań sądowych, w tym postępowań upadłościowych, o stwierdzenie nieważności uchwał organów spółek kapitałowych, a także spornych postępowań rejestrowych oraz karnych.
Uczestniczyła w międzynarodowych projektach upadłościowych, w tym m.in. we wszczęciu pierwszego w Polsce wtórnego postępowania upadłościowego na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/200 w sprawie postępowania upadłościowego (Emtec Sp. z o.o.) oraz w sprawie spółek z grupy Belvedere. Uczestniczyła też w słynnej sprawie spółek z grupy Christianapol, na tle której wątpliwości interpretacyjne dotyczące międzynarodowego prawa upadłościowego rozstrzygał Europejski Trybunał Sprawiedliwości.
Jej wcześniejsze doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. siedem lat współpracy z kancelarią CMS Cameron McKenna i cztery lata współpracy z warszawskim biurem kancelarii White&Case.
W roku 2013 Dziennik Gazeta Prawna przyznał jej nagrodę „Rising stars. Prawnicy - liderzy jutra”. Jest także prawnikiem wyróżnionym przez międzynarodowy ranking Chambers & Partners oraz Legal 500, EMEA. Z ramienia Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji brała udział w pracach komisji Ministerstwa Sprawiedliwości przygotowującej projekt ustawy Prawo Restrukturyzacyjne oraz reformy Prawa Upadłościowego (weszła w życie w 2016 r.), a także reprezentowała związek Banków Polskich w ww. procesie legislacyjnym.

Prelekcje