Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Skandynawistyka, od 1989 roku w administracji. W latach 1990-95 w służbie konsularnej i dyplomatycznej, w latach 1998-2002 i od 2013 w służbie cywilnej, pracownik Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Aktualnie na stanowisku kierownika Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Polityki Społecznej.

Prelekcje