Ukończył Wydział Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej, uzyskał tytuł doktora w dyscyplinie budowy i eksploatacji maszyn w specjalności napęd i sterowanie hydrauliczne. Od ponad trzydziestu lat związany z przemysłem technologii morskich. Orędownik implementacji polskiej myśli technicznej w obszarach przemysłowych. Od 1988 r. jest Prezesem Zarządu założonej przez niego firmy Hydromega Sp. z o.o. w Gdyni, zajmującej się projektowaniem oraz produkcją układów hydrauliki siłowej będącej od lat w czołówce najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, która zrealizowała ponad 5 tysięcy wdrożonych rozwiązań. Członek Rady Konsultacyjnej przy Dziekanie Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, Członek Rady Programowej Inteligentnych Specjalizacji Pomorza 1 „Technologie offshore i portowo-logistyczne”, a także Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Rady Naukowej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni. Jest zwolennikiem i propagatorem ekonomii społecznej oraz idei biznesu nastawionego na indywidualny rozwój pracownika. Od lat angażuje się również w akcje charytatywne na rzecz lokalnej społeczności.

Prelekcje