Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku finanse i bankowość oraz Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie ukończył podyplomowe studia MBA. Swoją karierę zawodową rozpoczynał od pracy inspektora w Polskim Banku Inwestycyjnym. Pełnił również funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju w Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Posiada duże doświadczenie na kierowniczych stanowiskach w branży transportowej. Był między innymi Dyrektorem Biura Finansowego PKP CARGO oraz Członkiem Zarządu i Dyrektorem ds. Ekonomiczno-Finansowych Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury. W latach 2012-2013 zajmował stanowisko Dyrektora Finansowego spółki Eurolot. Od 18 kwietnia 2016 r. na stanowisku Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego Przewozów Regionalnych. 15 marca 2017 r. Rada Nadzorcza powołała go na stanowisko pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu. 3 kwietnia 2017 r. Krzysztof Zgorzelski został Prezesem Zarządu.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.06.2019

15:10

Dzień 2 – 25.06.2019

13:15