Absolwent Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku na kierunku zarządzanie,
Politechniki Gdańskiej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, Akademii Morskiej w Gdyni Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością.
Od września 2010 roku pełni funkcję dyrektora spółki w Zarządzie Portu Morskiego w Elblągu.
Od 2011 roku zasiada w Radzie Krajowej Izby Gospodarki Morskiej.
Od października 2016 roku pełni funkcję wiceprezesa Związku Małych Portów Morskich.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.08.2020

16:30

Dzień 2 – 25.08.2020

12:25