Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Nauk Społecznych, studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, pedagog pracy socjalnej.
Obowiązki dyrektora Centrum Aktywności Seniora pełni od 2007 roku, ale z pomocą społeczną zawodowo związana jest od 1993 roku. Przez 10 lat z powodzeniem kierowała Dziennym Domem Pomocy Społecznej w Gdyni. Pod jej kierownictwem Centrum Aktywności Seniora nawiązało ścisłą współpracę z organizacjami pozarządowymi i gdyńskimi instytucjami w zakresie budowy kompleksowego systemu aktywizacji oraz opieki nad Seniorami. Od 2007 roku jest członkiem Gdyńskiej Rady d.s Seniorów zespołu doradczego Prezydenta Miasta Gdyni w sprawach dotyczących potrzeb mieszkańców naszego miasta. W 2012 roku w ramach realizacji projektu Zoom na UTW została powołana do Rady Konsultacyjnej. Jako jej członek Rady zajmowała się kwestiami animacji lokalnej, kultury oraz kapitałem społecznym. Od 2013 roku do 2016 była także członkiem Rady do Spraw Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Prelekcje