Urodzony 07.07.1959 r., woj. kujawsko-pomorskie, powiat bydgoski. Doktor Nauk Rolniczych.
W latach 1987 – 1997 pracownik naukowy, asystent na Wydziale Zootechniki w Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. W okresie 1997-2006 pracownik Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku – Lipcach.
W latach 2006 – 2008 dyrektor Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W roku 2007 pełnił funkcję dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.
W latach 2000-2015 członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, transfer wiedzy
i innowacji dla praktyki rolnej.
Od listopada 2015 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadzorujący: Departament Płatności Bezpośrednich, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departament Strategii, Analiz i Rozwoju oraz Biuro Pomocy Technicznej.
Autor lub współautor licznych prac naukowych, popularno-naukowych z zakresu rolnictwa
i gospodarki żywnościowej, Wspólnotowej Polityki Rolnej Unii Europejskiej (I i II Filar).