Prof. Janusz Zarębski jest rektorem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz wybitnym nauczycielem akademickim z ponad 40-letnim stażem pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej. Jest autorem ponad 500 publikacji naukowych, w tym ponad 90 pozycji indeksowanych w bazie Web of Science, kilku monografii naukowych i podręczników akademickich oraz 13 patentów. Za swoje osiągnięcia naukowe otrzymał liczne wyróżnienia, w tym: 3 nagrody ministra, ponad 20 nagród rektora macierzystej uczelni, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi. Jest przewodniczącym Komitetu Naukowego Krajowej Konferencji Elektroniki, członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, komitetów naukowych wielu czasopism oraz krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Kierował realizacją 6 zakończonych projektów badawczych KBN, MNiSzW oraz NCN, a także projektami realizowanymi na zlecenie podmiotów gospodarczych. Jako Rektor przeprowadził pomyślnie procedurę zmiany nazwy Uczelni na Uniwersytet Morsk, doprowadził do przyłączenia Instytutu Morskiego w Gdańsku do UMG oraz zorganizował Rejs Niepodległości Darem Młodzieży dookoła świata.

Prelekcje