Absolwent Studiów Wyższych na kierunkach Bezpieczeństwo Narodowe, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna oraz Politologia.
Wiceprezes Fundacji Pomyśl o Przyszłości, która, stawia sobie za cel zainteresowanie Polaków gospodarką oraz budowaniem kapitału społecznego. Kierownik projektu Europa Równych Szans. Współzałożyciel portalu polskiemarki.info., współorganizator Narciarskich Mistrzostw polskich Przedsiębiorców, członek Komisji ds. Transportu i Edukacji przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Prowadzi warsztaty i szkolenia zachęcając Polaków do świadomych wyborów konsumenckich. Współautor raportów: ,,Dlaczego w Polsce zarabiamy 4 razy mniej niż w bogatych krajach Europy Zachodniej” oraz ,,Polska Globalnie”. Autor licznych wywiadów z największymi polskimi przedsiębiorcami. Współorganizator Listy 100 Gospodarczych Lokomotyw Sądecczyzny. Autor ogólnopolskich artykułów o tematyce gospodarczej.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.08.2020

16:30

Dzień 2 – 25.08.2020

13:45