Absolwent Politechniki Śląskiej - inżynier, programista, animator społeczny oraz ekspert projektów obszaru rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ramach
Departamentu Zarządzania Danych Ministerstwa Cyfryzacji. Od 1998 roku zajmuje się
zastosowaniami technologii informatycznych w edukacji, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz
popularyzacji dziedzictwa kulturowego. W 2001 współautor strategii „ePolska 2001”, współautor wielu
strategii regionalnych rozwoju regionalnego w obszarze budowy społeczeństwa informacyjnego oraz
e-edukacji. 
 
Od 2008 współpracuje z wieloma instytucjami rządowymi jako doradca, ekspert i koordynator
projektów (Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i inne). Współautor
pierwszego systemowego repozytorium otwartych zasobów edukacyjnych dla Polonii „Włącz Polskę”,
główny inżynier projektu szkoły wirtualnego dla uczniów migrujących „Otwarta Szkoła”. W latach 2014-
2017 data manager programu OECD „PISA Study”
 
Od 2016 do 2018 roku doradca gabinetu politycznego Ministra Cyfryzacji Anny Streżyńskiej gdzie
zajmował się między innymi projektami widok.gov.pl (analizą danych użyteczności systemów
rządowych za pomocą systemów wielkich danych) oraz Kronik@ (semantyczne repozytorium
zasobów kultury i nauki). Od 2018 ekspert cyfrowy w Ośrodku Kanałów i Serwisów Internetowych TVP
oraz Centrum Analiz Strategicznych KPRM.
Od września 2017 mianowany „Liderem Cyfryzacji” Komisji Europejskiej (Digital Champion of Poland).
 
Prywatnie zaangażowany w dziesiątki projektów ratowania obiektów dziedzictwa kulturowego oraz
szlaków kulturowych na Dolnym i Górnym Śląsku. Od dwóch lat wykłada w Instytucie Historii Sztuki
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Dziedzictwa w Krakowie.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.08.2020

09:00

Hackathon

09:00–00:00

Dzień 2 – 25.08.2020

00:01

Hackathon

00:01–15:00