- z wykształcenia polonista,
- w latach 1994 - 2003 Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowo - Własnościowej Zgoda w Czarnem,
- w latach 2003 - 2008 Przewodniczący Organizacji Pozarządowej Samorządowe Centrum Gospodarcze -Koło w Czarnem,
- w 2007 roku przedstawiciel Wojewody Pomorskiego w Radzie Społecznej Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Czarnem,
- Asystent Społeczny Posła na Sejm Piotra Stanke,
- Radny Rady Miejskiej trzech kadencji,
- organizator licznych krajowych i zagranicznych wycieczek dla dzieci i młodzieży,
- Dziennikarz Obywatelski,
- od 01 grudnia 2014 roku Burmistrz Miasta i Gminy Czarne

Prelekcje