Profesor uczelni wyższych. Doktor habilitowany.
Za badania naukowe liczne nagrody, Medal Uniwersytetu Jagiellońskiego, Nagrody Ministra.
Kierował zakładami teorii pomiaru i metodologii nauk, wieloma programami badawczymi.
Jest autorem monografii: „Status obserwatora w fizyce współczesnej”, „Wszechświat i człowiek”, „Wszechświat i wiedza”, „Wszechświat i kopernikanizm”, „Wszechświat i metafizyka” oraz „Aksjologiczny krąg Solidarności. Rekonstrukcja uniwersalizmu solidarnościowego i jego uzasadnienie w nauce społecznej Jana Pawła II'”, „Etyka gospodarowania. Uniwersalizm Jana Pawła II i Solidarności” (z Teresą Grabińską).

Prelekcje