absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego i Akademii Rolniczej w Poznaniu, dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, prezes Instytutu Rozwoju Rolnictwa im. Władysława Grabskiego, były przedsiębiorca i wiceprezes Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, odpowiedzialny za nadzór nad rynkami: produktów roślinnych, cukru, mleka i produktów zwierzęcych. Autor wielu ekspertyz, analiz i artykułów z zakresu polityki rolnej.

Prelekcje