Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Były nauczyciel,
doradca metodyczny, wizytator, dyrektor PCEN w Rzeszowie, Poseł na Sejm RP
VIII kadencji. Aktualnie Wicedyrektor Podkarpackiego Zespołu Placówek
Wojewódzkich w Rzeszowie.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.08.2020

16:30

Dzień 2 – 25.08.2020

10:15