Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich „Łężyce Białki”
Przewodnicząca Wspólnoty Mieszkaniowej „Łężyce 13”

Prelekcje