Prezes Zarządu i jeden z twórców Polskiego Instytutu Transportu Drogowego - branżowego think-tanku działającego na rzecz branży TSL. Menadżer i
przedsiębiorca z kilkunastoletnim doświadczeniem w biznesie. Specjalizuje się w takich obszarach jak technologie, innowacje, rynek pracy, logistyka i transport. Od wielu lat współpracuje również z firmą Trans.eu Group SA tworząc rozwiązania dla
branży TSL, a obecnie odpowiedzialny za obszar rozwoju w zakresie partnerstw strategicznych spółki. Od lat zaangażowany w działalność wielu organizacji
pozarządowych. Autor licznych artykułów i publikacji (samodzielnych i zbiorowych) w tym raportów dotyczących branży logistyczno-transportowej.

Prelekcje

Dzień 1 – 26.08.2021

16:10

Szczegóły