Prezes Escola S.A. tworzącej aplikacje mobilne dla korporacji.
W przeszłości pracował jako konsultant ds. strategii IT dla wielu korporacji, w tym BCG, Xella Gmbh, NE AB, Brockhaus. W 6 krajach aplikacje współtworzone przez niego osiągnęły status najczęściej pobieranej aplikacji w kategorii. Visiting professor na Akademii Leona Koźmińskiego, ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

Prelekcje

Dzień 1 – 24.08.2020

10:15

15:10