Członek Zarządu i Dyrektor Wykonawczy w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Urzędnik państwowy, wieloletni pracownik służby konsularnej MSZ. Z wykształcenia prawnik o specjalizacji prawo międzynarodowe. Ukończył Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu i odbył roczne studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Utrechcie (Holandia) w ramach stypendium Socrates/Erasmus. Uczestniczył w szeregu szkoleń i kursach z zakresu prawa międzynarodowego i praw człowieka w Niemczech i Holandii. Brał udział w letniej sesji prestiżowej Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego. W latach 2006-2015 pełnił funkcje konsula na placówkach zagranicznych MSZ w Toronto i Dublinie. W ramach swoich obowiązków zajmował się organizacją oficjalnych wizyt państwowych, uczestniczył w wydarzeniach rangi międzynarodowej, koordynował promocję polskiej kultury, współpracował z organizacjami polonijnymi, udzielał wsparcia obywatelom polskim w ramach opieki konsularnej. Interesuje się tematami związanymi z przepływem ludności w wymiarze międzynarodowym oraz zagadnieniami dotyczącymi polityki wobec diaspory. W Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego pełni również od 2015 r. funkcję Koordynatora Komitetu Organizacyjnego Warsaw Security Forum - największej międzynarodowej konferencji o bezpieczeństwie i obronności w Polsce.

Prelekcje prowadzącego