Menadżer z blisko 25 letnim stażem w zarządzaniu zespołami liczącymi od kilku do kilkuset
pracowników w firmach z kapitałem polskim i międzynarodowym. Absolwent Wydziału
Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
Od września 2018 roku na stanowisku wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych Grupy
LOTOS S.A. Wcześniej, od marca 2017 roku związany zawodowo z Grupą Energa, najpierw
jako Dyrektor Departamentu Marketingu i Komunikacji w Energa SA, a od maja 2017 roku
jako wiceprezes Zarządu Energa Obrót SA zarządzający takimi obszarami jak: nadzór
korporacyjny, handel hurtowy, sprzedaż do rynku biznesowego a także marketing.
W latach 2016-2017 był Dyrektorem Oddziału Pomorskiego ARiMR. Prowadził także własną
firmę doradczą. Posiada bogate doświadczenie menedżerskie m.in. w branży leasingowej
[BG Leasing SA – Dyrektor Biura Handlowego Centrali, Hanza Leasing SA - Prezes
Zarządu]; FMCG [ Polmlek Maćkowy – Prezes Zarządu,; farmaceutycznej [PZF Cefarm –
Dyrektor Zarządzający] oraz medycznej [Prezes Zarządu ZKS Szpital Gdańsk Sp. z o.o.,
Dyrektor Zarządzający Swissmed Centrum Zdrowia SA].
Karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku w Banku Gospodarki Żywnościowej SA.

Prelekcje