p.o. Prezesa Zarządu Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. (OBR CTM S.A.)

Absolwent kierunku Informatyka na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Wiedzę w obszarze biznesowym poszerzył m.in. w ramach studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim, w zakresie psychologii przywództwa w organizacjach. Praktycznie od początku kariery związany z OBR CTM S.A., w którym realizował projekty z zakresu informatycznych systemów zarządzania, kierowania i dowodzenia. Od stycznia 2019 r. pełni funkcję Członka Zarządu OBR CTM S.A. Współtwórca wielu rozwiązań systemowych dostarczonych i wykorzystywanych w obszarze obronności i bezpieczeństwa morskiego państwa, w tym w szczególności brzegowego systemu dowodzenia Marynarki Wojennej RP, systemów dowodzenia i kierowania uzbrojeniem przeznaczonych dla okrętów Marynarki Wojennej RP, Zintegrowanego Systemu Przetwarzania Danych Oceanograficznych oraz systemów łączności radiowej i wymiany danych. Wolontariusz i mentor prowadzący od lat zajęcia nauczania dzieci i młodzieży z zakresu programowania i nowych technologii, w ramach fundacja CoderDojo Polska. Obecnie wykładowca przedmiotu „Systemy Czasu Rzeczywistego” w Akademii Marynarki Wojennej oraz słuchacz podyplomowych studiów EMBA.

Prelekcje