Prezes Zarządu RAFAKO SA i PBG SA. Założyciel i Akcjonariusz Grupy PBG, największej polskiej, prywatnej grupy budownictwa energetycznego. Grupa specjalizuje się w generalnym wykonawstwie obiektów przemysłowych, w tym elektrowni i instalacji ochrony środowiska, działa także w segmencie gazu i ropy naftowej oraz paliw. Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej oraz studiów Executive MBA na Rotterdam School of Management. Ukończył również program doskonalenia umiejętności menedżerskich - Canadian International Management Institute.

Prelekcje