Urodził się 15 marca 1955 roku w Elblągu. Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Warszawie. Wykształcenie ekonomiczne, studia ukończone z wyróżnieniem na kierunku zarządzanie i marketing. Z zawodu ekonomista, przedsiębiorca z zamiłowania społecznik i samorządowiec. Żona Teresa, dwoje dorosłych dzieci /bliźniaków/ Marta i Tomasz.
Człowiek stanowczy, odpowiedzialny i wierny swoim przekonaniom. Pochodzi z rodziny o silnych tradycjach patriotycznych, w której zasada „Bóg, Honor i Ojczyzna” były wyznawane przez kolejne pokolenia. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku zaangażował się w budowanie struktur i działalność NSZZ „Solidarność”, następnie współtworzył Komitet Obywatelski w Elblągu, był członkiem Porozumienia Centrum a następnie Prawa i Sprawiedliwość.
Znana jest szeroko jego wrażliwość i solidaryzm społeczny oraz chęć niesienia pomocy ludziom potrzebującym. Dzięki ciężkiej pracy i olbrzymiej wiedzy samorządowej już sześciokrotnie wybierany był przez Elblążan do Rady Miejskiej. W obecnej kadencji ponownie wybrany został Przewodniczącym Rady Miejskiej. W pracy radnego cieszy się dużym zaufaniem, składa największą ilość interpelacji w ważnych dla miasta sprawach.
W 2013 został kandydatem Prawa i Sprawiedliwość na prezydenta Elbląga w przedterminowych wyborach. W pierwszej turze uzyskał 11 282 głosy (31,79%), co dało mu pierwsze miejsce spośród 10 kandydatów. W drugiej turze wyborów uzyskał wynik 17 266 głosów (51,74%) i pokonał kandydatkę Platformy Obywatelskiej. Przez półtora roku pełnił funkcję Prezydenta Elbląga. W tym czasie wprowadził wiele rozwiązań korzystnych dla miasta i zrealizował kilka ważnych inwestycji. Jest zwolennikiem budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, wprowadzenia odpraw fitosanitarnych w Elbląskim Porcie oraz przeniesienia Urzędu Marszałkowskiego z Olsztyna do Elbląga. Jego zdaniem tylko takie działania mogę pobudzić region elbląski gospodarczo i ekonomicznie.
W 1998 roku otrzymał Nagrodę Specjalną Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w zakresie pomocy społecznej i zwalczania bezrobocia. W 2001 odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Prelekcje