Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Ekonomicznej. Wieloletni pracownik aparatu skarbowego. W ostatnich latach kierował centralnymi projektami w Ministerstwie Finansów.
Pełnił funkcję mentora i ambasadora programu GovTech realizowanego pod patronatem Prezesa Rady Ministrów. W ramach tego programu wielokrotnie brał udział w największych w Europie hackatonach (Hackyeah) jako mentor (VATMAN). Kreował przy tym pierwsze w świecie wyzwania przez administrację finansową mające na celu wyszukania innowacyjnych i inteligentnych rozwiązań w zakresie walki z oszustwami podatkowymi, aktywnie współpracował w kolejnych edycjach przy wyzwaniach GovTech Polska z ramienia Ministerstwa Finansów.
Zarządzał pionem analitycznym Ministerstwa Finansów, który wykorzystywał dane Big Data uwzględniające dane JPK_VAT i Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR) do uszczelniania polskiego systemu podatkowego.
Wykładowca w Krajowej Szkole Skarbowości, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w tematach kontroli podatkowej, pozyskiwania informacji w internecie, e-commerce oraz oszustw podatkowych.

Prelekcje