Polski prawnik, urzędnik państwowy i manager. W latach 2015–2016 podsekretarz stanu w
Ministerstwie Skarbu Państwa. W 2017 Główny Doradca Prezesa Rady Ministrów. W latach
2017–2018 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 2017–2019 Pełnomocnik
Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP. Od 2019 prezes spółki Centralny Port
Komunikacyjny.

Prelekcje

Dzień 1 – 26.08.2021

10:25

Szczegóły