Zanim dołączyła do BGK przez ostatnie 10 lat pracowała w Banku Zachodnim WBK. Najpierw jako HR
biznes partner, a następnie dyrektor HR współtworzyła strategię zarządzania zasobami ludzkimi i
pracowała nad jej sukcesywną implementacją. Przez dwa ostatnie lata odpowiadała za transformację
kulturową banku, przez ostatni rok - także za komunikację HR. Wcześniej z sukcesem realizowała
projekty związane z określaniem ról dyrektora regionu i oddziału. W swojej karierze współpracowała
zarówno z jednostkami sprzedaży, jak i wsparcia. Przez wszystkie lata swojej pracy zarządzała
rozproszonymi zespołami: najpierw menedżerów i ekspertów ds. HR, potem także specjalistów ds.
komunikacji. Pierwsze szlify merytoryczne i menedżerskie zdobywała zaś w międzynarodowych
strukturach Coca-Cola Company.
Z wykształcenia jest prawnikiem. Jest też certyfikowanym trenerem oraz diagnostą MBTI – złożonej metody badawczej określającej profile osobowości. Jej największą pasją jest praca z ludźmi. Od wielu lat angażuje się w projekty wolontariackie – jako wiceprezes fundacji BZ WBK czy członek jej rady.
Działa też społecznie w Stowarzyszeniu Pomocy Niepełnosprawnym „Bądźcie z Nami”, które zajmuje
się integracją dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi.

Prelekcje