Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Sączu.Inicjatorka Forum III Wieku na Forum Ekonomicznym w Krynicy - Zdroju. Radca prawny, specjalista ds. samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Ekspert w zakresie praw osób starszych,polityki senioralnej i srebrnej gospodarki.