„Zaangażowanie, empatia, szacunek – mój klucz do otwierania ludzkich serc, inspirowania do wspólnych działań, sięgania po niemożliwe dla osiągnięcia tego, co
najważniejsze”.

Znaczące daty i funkcje z mojego życia społecznego i zawodowego:

*Pracownik Powiatowego Urzędu Pracy
1990 rok - Rozpoczęcie pracy w Publicznych Służbach Zatrudnienia
*Społeczny działacz w służbie Hospicjum
2006 rok- Rozpoczęcie działalności społecznej
na rzecz Wałbrzyskiego Hospicjum
(obecnie od czterech pełnienie kadencji prezesa Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej- Odział w
Wałbrzychu)
*Radna Miasta Wałbrzycha
Pełnienie funkcji radnej od czterech kadencji
* Przewodnicząca Rady Wspólnoty samorządowej
Pełnienie funkcji od trzech kadencji
* Przewodnicząca Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ SOLIDARNOŚĆ
Pełnienie funkcji przewodniczącej od dwóch kadencji
*Ekspert z ramienia publicznych służb zatrudnienia w Radzie Dialogu Społecznego
2016 rok - Przyjęcie funkcji eksperta do spraw rynku pracy

Prelekcje