Prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz w 2002 roku uzyskał stopień naukowy doktora, zaś w 2019 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno-technicznych. Jego zainteresowania badawcze obejmują precyzyjne pozycjonowanie i nawigację z wykorzystaniem technik Global Navigation Satellite Systems (GNSS) oraz zastosowanie technik satelitarnych do monitorowania stanu ziemskiej jonosfery i troposfery. Jest autorem lub współautorem ponad 60 oryginalnych prac naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach o szerokiej cyrkulacji międzynarodowej (w tym 40 w czasopismach indeksowanych przez JCR). Prof. Paweł Wielgosz od 2017 r. pełni funkcję Dziekana Wydziału Geoinżynierii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (UWM). Ponadto jest członkiem rad naukowych Instytutu Geodezji i Kartografii (od 2017 r.) oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN (od 2019 r.). Od 1 stycznia 2020 r. został powołany w skład GNSS Scientific Advisory Committee (GSAC) przy Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

Prelekcje