Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis: lekarz - specjalista geriatrii i medycyny paliatywnej, pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej; Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego; wiceprezes Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce; członek Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, doradca stały Komisji Polityki Senioralnej obecnej kadencji Sejmu, członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia; przedstawiciel Polski w European Union of Medical Specialists - Geriatric Section; aktywny członek ELTECA - organizacji wyznaczającej kierunki rozwoju opieki długoterminowej w krajach europejskich, w tym opieki nad chorymi z zespołami otępiennymi. Od lat zaangażowana w tworzenie opieki nad osobami starszymi oraz badania nad starością; autorka ponad 200 publikacji z dziedziny geriatrii i gerontologii.

Prelekcje