Kierownik Katedry Nawigacji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, dziekan Wydziału Nawigacyjnego w latach 2008-2016. Autor ponad 250 publikacji o tematyce morskiej, dotyczących bezpieczeństwa żeglugi, transportu morskiego, nawigacji, w tym 15 pozycji książkowych, m.in. wydanego w języku angielskim podręcznika "The Electronic Chart Display and Information System (ECDIS). Operational Handbook", zalecanego przez IMO oraz IHO. Członek wielu komisji, rad i towarzystw naukowych oraz zawodowych w kraju i za granicą. Za wkład w rozwój nawigacji morskiej uzyskał prestiżowy tytuł FRIN – Fellow of The Royal Institute of Navigation (1995) oraz tytuł FNI – Fellow of the Nautical Institute (2008). Ekspert Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO, członek delegacji polskich na sesje podkomitetów NAV, STW i NCSR, członek grup roboczych IMO ds. ECDIS, INS/IBS, prezentacji informacji nawigacyjnej, radarów, AtoN AIS oraz e-Navigation, współautor kilkudziesięciu dokumentów prezentowanych na forum IMO, współautor Kursu modelowego IMO 1.27 Operational Use of ECDIS oraz Międzynarodowej Konwencji STCW w części dot. symulatorów ECDIS. Członek Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Sekcji Transportu Wodnego. Współtwórca organizowanej cyklicznie co dwa lata międzynarodowej konferencji "TransNav", redaktor naczelny (Editor-in-Chief) wydawanego w języku angielskim kwartalnika "TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation" oraz Associate Editor „The Journal of Navigation”, Editor in Chief „The Journal of International Maritime Safety and Environment Affairs” (JIMSEA), Member of Editorial Committee “The Archives of Transport”.