Ekonomista z 20-letnim doświadczeniem w doradztwie, analizach strategicznych, regulacyjnych i zarządzaniu publicznym. Główny ekonomista BGK od lutego 2018. Wcześniej starszy ekonomista w PwC Polska współzarządzający  zespołem regulacyjnym. Wieloletni
współpracownik CASE (Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych) zaangażowany w projekty
doradcze i badawcze dotyczące krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz Azji realizowane
na zlecenie agencji międzynarodowych, takich jak: USAID (US Agency for International
Development), GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), DFID (UK
Department for International Development), Komisja Europejska, Bank Światowy i UNDP.
Członek Zespołu Doradców Strategicznych Premiera RP w latach 2008-2010. W latach 2000-2003 był ekspertem zespołu doradczego USAID dla Prezydenta Gruzji. Pracował także w Instytucie Badań Edukacyjnych i Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. Jest autorem lub współautorem licznych publikacji naukowych i raportów doradczych dotyczących
zagadnień makroekonomicznych, fiskalnych oraz polityki rynku pracy i polityki społecznej.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.06.2019

10:45

Dzień 2 – 25.06.2019

11:40