Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia od 1 lutego 2017r.
–ukończyła Wydział Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie. Menager ochrony zdrowia, Audytor Wewnętrzny (Studia Podyplomowe i zdany egzamin w Ministerstwie Finansów), Nauczyciel Dyplomowany, Studia Podyplomowe dla kandydatów do rad nadzorczych.
Doświadczenie zawodowe:
Praca w Szpitalu Specjalistycznym na stanowisku pielęgniarki, następnie nauczyciela w Zespole Szkół Medycznych. Naczelna Pielęgniarka w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Sączu.
Od 1999 r. do 2001 r. Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
Od 2001r. Dyrektor SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku (obecnie na urlopie bezpłatnym)
W tym czasie przeprowadziła skutecznie restrukturyzacje zadłużonej jednostki, rozszerzyła jej działalność, doprowadziła do zwiększenia ilości, rodzaju i jakości usług zdrowotnych. Kierowała realizacją wielu projektów inwestycyjnych, na które skutecznie pozyskiwała środki z różnych źródeł (krajowych i zagranicznych).
Dużą wagę przykładała do zapewnienia dobrych warunków pracy i płacy, przestrzegania praw pracowniczych, za co z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odebrała wyróżnienie „Pracodawca przyjazny Pracownikom”.
Od roku 2010 do 2015 r. Radna Województwa Małopolskiego- Przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej, członek Komisji Ochrony Zdrowia, w-ce Przewodnicząca Komisji Przedsiębiorczości i Innowacji.
Od 2015 r. Józefa Szczurek-Żelazko jest Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Pracowała w Komisji Zdrowia oraz Komisji Mniejszości Narodowych. Kierowała pracami Parlamentarnego Zespołu ds szpitali powiatowych, którego była założycielką.
Od lutego 2017 r. Powołana przez Premiera RP na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Jest członkiem: Stałego Komitetu Rady Ministrów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego a także Komitetu Społecznego Rady Ministrów.
W Ministerstwie zdrowia nadzoruje pracę:
Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki
Departamentu Pielęgniarek i Położnych
Departamentu Ratownictwa Medycznego
Departamentu Dialogu Społecznego

Prelekcje