dyplom lekarza 1999, tytuł doktora nauk medycznych w 2003, tytuł profesora nauk medycznych w 2014. W początkowym okresie działalności badawczej jego zainteresowania dotyczyły zaburzeń odporności u ludzi starszych, a następnie indukcji tolerancji immunologicznej w przeszczepach i chorobach autoimmunologicznych. Jego zespół jako pierwszy na świecie wprowadził do kliniki człowieka terapię komórkową opartą o immunosupresyjne limfocyty T regulatorowe.
Jest to platforma leków komórkowych, które mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu
chorób z autoagresji, takich jak cukrzyca typu 1, stwardnienie rozsiane, toczeń układowy czy zapalne choroby jelit. Metodę rozwija w spółce spin-off Poltreg S.A.. W przeszłości także Uniwersytet w Oksfordzie i Uniwersytet w Chicago. W 2017 roku za swoje badania otrzymał najważniejszą polską nagrodę naukową: Nagrodę Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk o życiu i o Ziemi.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.06.2019

15:10

Szczegóły