Zawodowo związana z PPNT od 2007 r. Pełniła w nim kolejno funkcje Kierownika InQbatora Technologicznego, Kierownika Działu Inkubacji i Obsługi Firm, a obecnie Eksperta ds. inkubacji i monitorowania. Realizuje i kieruje projektami z zakresu wspierania rozwoju przedsiębiorczości finansowanymi z Horyzontu 2020 (Scale-up Champions) i funduszy krajowych.
Doświadczony trener w obszarach oferty instytucji otoczenia biznesu, zarządzania inkubatorem technologicznym i mierzenia efektywności IOB. Ekspert i konsultant w zakresie tworzenia oferty, strategii i biznesplanów dla inkubatorów i parków technologicznych w kraju i zagranicą.
Od maja 2017 r. pełni funkcję wiceprezes Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Doktor Nauk o Zarządzaniu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autorka ponad 20 publikacji z zakresu przedsiębiorczości akademickiej, zarządzania inkubatorami technologicznymi oraz rozprawy doktorskiej na temat mierzenia efektywności funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu. Brała udział w stażach, stypendiach i szkoleniach m.in. w Chinach, Indiach, USA i krajach Europy Zachodniej.

Prelekcje