ur. 20.02.1951 r. Absolwent Wydz. Prawa UMK w Toruniu i Szkoły Oficerów Rezerwy. Gdynianin. Do 1992 r. pracownik Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Gdańsk. Aresztowany i więziony w stanie wojennym. Działacz opozycji antykomunistycznej. Wiceprzewodniczący Gdyńskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Od 1989 r. pracownik Urzędu Miasta Gdyni. W latach 1990-1994 radny Rady Miasta Gdyni i wiceprezydent Gdyni. Wiceprezes Ligi Morskiej i Rzecznej. Prezes Związku Towarzystw w Gdyni. Wiceprezes Polskiego Klastra Morskiego, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej. Kierownik wielu transportowych projektów unijnych. Aktualnie naczelnik Wydziału Analiz i Współpracy Samorządowej.
Kierownik projektu: „Miasto Gdynia w okresie II Wojny Światowej”. Autor wielu publikacji dot. problemów rozwoju Gdyni oraz okresu II RP („Kalendarium Gdyni 1917-1939”, „Siła Niepokonana” i in.). Autor publikacji „Więźniowie stanu wojennego”.
Odznaczony Krzyżem Oficerskim PR i Krzyżem Solidarności, odznakami: „Zasłużony dla Transportu” , „Zasłużony dla Gospodarki Morskiej”.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.06.2019

16:10

Dzień 2 – 25.06.2019

14:10