Mieszkanka gminy Kosakowo nie szczędzi czasu, by promować kaszubszczyznę, z ogromnym zaangażowaniem organizuje imprezy i wydarzenia. Założycielka Zespołu Folklorystycznego Kosakowianie, jest inicjatorem m.in. warsztatów regionalnych dla dzieci czy festynu kaszubskiego w Rewie.
W 2014 roku otrzymała Skrę Ormuzdową. To szczególne wyróżnienie, przyznawane jest od 1985 roku przez zespół redakcyjny „Pomeranii” za szerzenie wartości zasługujących na publiczne uznanie, pasje twórcze, propagowanie kultury kaszubskiej i innej pomorskiej, działania bez rozgłosu, przezwyciężanie trudnych środowiskowych warunków, społeczne inicjatywy w dziedzinie kultury.
Najważniejszym jej osiągnięciem jest wybudowanie domu Kaszubskiego w Kosakowie, który m.in. jest siedzibą miejscowego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, bo 'Kaszebsci Chata' to przede wszystkim miejsce spotkań.

Prelekcje