z wykształcenia jest inżynierem środowiska.
Od 2007 roku Robert Telus pełni funkcję posła na Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej. 25 października 2015 został wybrany jako Poseł na Sejm VIII
kadencji. Startował z list Prawa i Sprawiedliwości. Członek partii oraz Klubu
Parlamentarnego PiS. Wcześniej Robert Telus pracował jako dyrektor
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, przez wiele lat
kierował także Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Opocznie.
Przez dwie kadencje pełnił funkcję radnego Rady Powiatu Opoczyńskiego.
Poseł Robert Telus bierze także czynny udział w pracach sejmowej Komisji
do Spraw Kontroli Państwowej. Jest także przewodniczącym Parlamentarny
Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, wiceprzewodniczącym
Parlamentarnego Zespołu Strażaków oraz członkiem Parlamentarnego
Parlamentarny Zespół na rzecz Ochrony Życia i Rodziny, Parlamentarnego
Zespołu ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy TU-154 M z 10 Kwietnia 2010 r.
Parlamentarnego Zespołu Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej i
Łódzkiego Zespołu Parlamentarnego.

Prelekcje

Dzień 1 – 24.08.2020

10:15

Dzień 2 – 25.08.2020

13:45