Marek Tarczyński mgr, absolwent Wydziału Ekonomiki Transportu Samochodowego Charkowskiego Instytutu Samochodowo-Drogowego. Od 1992 r. prezes
zarządu Terramar. Pracę zawodową rozpoczął w C. Hartwig Gdynia, kierując m.in. działami marketingu i transportu samochodowego. Od 1993 r. członek Rady
Polskiego Związku Spedytorów Międzynarodowych, potem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, a od 2005 r. jej przewodniczący. W 2013 r. wybrany do Rady CLECAT, od
2015 r. wiceprzewodniczący CLECAT.”

Prelekcje